Data dodania

dr inż. Tomasz Rzemieniecki z najlepszym komunikatem

Pracownik naszego wydziału, dr inż. Tomasz Rzemieniecki zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy komunikat wygłoszony w dniu 16 maja br. w ramach VIII edycji Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Badania zaprezentowane w nagrodzonym wystąpieniu pt. "Udoskonalanie efektywności procesu otrzymywania przyjaznych dla środowiska surfaktantów kationowych pochodzących od betainy glicynowej" zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu LIDER XIII (LIDER13/0029/2022).

Gratulujemy!

Załącznik
PL