Programy studiów

Programy studiów na Wydziale Technologii Chemicznej

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Studia trwające 7 semestrów (3,5 roku) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA CHEMICAL TECHNOLOGY INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Studia trwające 3 semestry (1,5 roku) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego magistra

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

STUDIA III STOPNIA

Studia kończące się otrzymaniem stopnia naukowego doktora

 

SZKOŁA DOKTORSKA

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Studia trwające 8 semestrów (4 lata) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Studia trwające 4 semestry (2 lata) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego magistra

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA