Ramowy program studiów I st.

Na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej odbywa się kształcenie studentów pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na czterech kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Technologie Obiegu Zamkniętego oraz Inżynieria Farmaceutyczna (prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Poniżej umieszczone zostały ramowe programy studiów.