Skład Rady Dyscypliny (na 6 marca 2023 r.)
Skład Rady Dyscypliny (na 6 marca 2023 r.)
 • prof. dr hab. inż. Ewa KACZOREK – Dziekan, Przewodnicząca Rady Dyscypliny
 • dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP
 • dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Łukasz CHRZANOWSKI
 • dr hab. inż. Filip CIESIELCZYK, prof. PP
 • dr hab. inż. Krzysztof FIC, prof. PP
 • dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
 • dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP
 • dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz LOTA
 • dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
 • dr hab. inż. Grzegorz MILCZAREK, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK
 • dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Krystyna PROCHASKA
 • dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP
 • dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP
 • dr hab. inż. Karolina WIESZCZYCKA, prof. PP
 • dr hab. inż. Bogdan WYRWAS, prof. PP
 • dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP
 • dr hab. inż. Katarzyna BIELICKA-DASZKIEWICZ
 • dr hab. inż. Magdalena FRAŃSKA
 • dr hab. inż. Marcin JANCZAREK
 • dr hab. inż. Bożena KARBOWSKA
 • dr hab. inż. Arkadiusz KLOZIŃSKI
 • dr hab. inż. Magdalena KRAWCZYK-CODA
 • dr hab. inż. Agnieszka MARCINKOWSKA
 • dr hab. inż. Kasylda MILCZEWSKA
 • dr hab. inż. Michał NIEMCZAK, prof. PP
 • dr hab. Małgorzata OSIŃSKA
 • dr hab. inż. Dominik PAUKSZTA
 • dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA
 • dr hab. inż. Andrzej RYBICKI
 • dr hab. inż. Katarzyna SIWIŃSKA-CIESIELCZYK, prof. PP
 • dr hab. inż. Ewa STANISZ
 • dr hab. inż. Katarzyna STASZAK
 • dr hab. inż. Beata STRZEMIECKA
 • dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI
 • dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK
 • dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI
 • dr hab. inż. Jakub ZDARTA, prof. PP
 • dr hab. inż. Joanna ZEMBRZUSKA