Komisje i zespoły wydziałowe

Wydział Technologii Chemicznej dysponuje szeregiem komisji umożliwiających sprawne kierowanie najważniejszymi aspektami pracy dydaktycznej i naukowej

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU
TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP

 

Członkowie:

dr hab. inż. Magdalena KRAWCZYK-CODA
dr inż. Anna PARUS
dr inż. Waldemar SZAFERSKI
inż. Joanna RADOSZ
dr inż. Anika MROZEK-NIEĆKO, firma ADOB
mgr inż. Tomasz DOBRYSZYCKI, firma Bridgestone

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI

 

Sekretarz rady:

dr hab. inż. Katarzyna SIWIŃSKA-CIESIELCZYK

 

Członkowie:

dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK
dr inż. Beata RUKOWICZ
inż. Bartosz KWAPISZ
mgr inż. Danuta SAPIESZKO – Prochem S.A.
mgr inż. Andrzej GAWAŁEK – Celiko Sp. z o.o.

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Krystyna PROCHASKA
dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP
dr n. farm. Jerzy JAMBOR – Phytopharm Klęka S.A.
dr inż. Sławomir WIELIŃSKI – GSK Pharmaceuticals S.A.

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W KADENCJI 2020/2024

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK, prof. PP

 

Z-ca przewodniczącego:

dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA

 

Sekretarz:

dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK

 

Członkowie:

dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
dr hab. inż. Bogdan WYRWAS, prof. PP
dr inż. Anna SYGUDA
mgr inż. Daria ZIELIŃSKA, doktorantka
inż. Aleksandra PIASECKA, studentka

 

WIĘCEJ INFORMACJI

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ELEARNINGU
W KADENCJI 2020/2024

 

Przewodniczący:

dr inż. Piotr MITKOWSKI

 

Członkowie:

dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK
dr inż. Maciej STASZAK

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI KIERUNKÓW
W KADENCJI 2020/2024

 

Przewodnicząca:

mgr inż. Daria ZIELIŃSKA

 

Członkowie:

dr inż. Przemysław BARTCZAK
mgr inż. Klaudia WYSOKOWSKA
dr inż. Robert FRANKOWSKI

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. STRONY INTERNETOWEJ
W KADENCJI 2020/2024

 

Przewodniczący:

dr inż. Robert FRANKOWSKI

 

Członkowie:

dr inż. Aleksandra GRZĄBKA-ZASADZIŃSKA
dr inż. Marta WOŹNIAK-KARCZEWSKA

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
DS. WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM

 

dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
DS. PRAKTYK

 

dr Justyna WERNER

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
DS. PROMOCJI

 

dr hab. inż. Karolina WIESZCZYCKA, prof. PP

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
PROGRAMU LLP ERASMUS+

 

dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP