Granty

PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU

FIRMA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

REALIZACJA

Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 778051

Open Research Biopharmaceutical Internships Support

Farmak (Ukraina)
Physiolution GmbH (Niemcy)
APC Ltd (Irlandia)
Zentiva (Czechy)

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

2018-2022

POIR.04.01.02-00 0057/17-00

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim

Nasycalnia Podkładów w Koźminie

NCBiR

2018-2021

RPKP.01.02.01-04 0032/18

Opracowanie innowacyjnych technologii w recyklingu odpadów pochodzących z przemysłu elektrotechnicznego/AGD oraz innowacyjnych produktów w obszarze kompozytów polimerowych

Plastic Technology Center

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2020-2023

PBS3/A5/43/2015

Ciecze jonowe jako dodatek poprawiający właściwości eksploatacyjne mas aktywnych rozruchowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Autopart SA

NCBiR

2015-2018

PBS1/A8/13/2012

Ocena potencjału aplikacyjnego ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia

Celiko
Promis-Tech

NCBiR

2012-2016

PBS1/A5/28/2012

Badania nad syntezą i zastosowaniem oksyalkilatów 2-etyloheksanolu jako innowacyjnych, sterycznie specyficznych surfaktantów

Maxeo
ISCO Chemical Production
Instytut Chemii Przemysłowej

NCBiR

2012-2015

PBS1/A1/7/2012

Ograniczenie procesów starzenia narzędzi ściernych o spoiwie żywicznym

Andre Abrasives Articles

NCBiR

2012-2015

2014/15/B/ST8/02321

Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych

Andre Abrasives Articles

NCN

2015-2018

0911/PFNP/0068

A novel concept of sustainable capacitor based on carbon-ion technology – CARBionCAP

Advanced Graphene Products
ATREM S.A.

FNP

2020-2022

XY-3/52068

Enhanced value and expanded applications from 2G/hemicellulosic sugars from PTL (Pretreated Liquids)

Nova Pangea Technologies Ltd

The Research Council of Denmark oraz Nova Pangea Company

2017-2018

03/31/PRJG/0266 Alokacja 503710

Development of new advanced and environment friendly supercapacitors technologies

ALSTOM (Szwajcaria)

ALSTOM (General Electrics) (Szwajcaria)

2014-2016

GA 309143

Nanowires for Energy Storage

HUTCHISON (Francja)

project 7 PR-Energy NEST

2013-2016

GA 286210

Development of a sustainable and safe hybrid supercapacitor with high specific energy and maintained high specific power and cyclability

SOLWAY (Belgia)
YUNASKO (Ukraina)
Recupyl (Francja)

project FP7-People-IAPP Energy Caps Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways

2013-2015

03/31/PRJG/4958 03/31/PRJG/4961

KOH activation of coconut char and activated carbon in various experimental conditions and realization of nitrogen adsorption isotherms

CALGON CARBON CORPORATION - USA

CALGON CARBON CORPORATION (USA)

2016

03/31/PRJG/4959

Estimation of the capacitance performance of two activated carbons in organic electrolyte

DACARB - Francja

DACARB (Francja)

2016