Mikroskop FT-IR

Mikroskop FT-IR

LUMOS II to samodzielny, w pełni zautomatyzowany mikroskop FTIR do obrazowania chemicznego. Na podstawie zebranych wyników uzyskuje się informację na temat rozmieszczenia danych grup funkcyjnych na powierzchni badanego materiału.

Do głównych cech mikroskopu FTIR LUMOS II należą:

  • Możliwość uzyskania wysokorozdzielczych danych spektroskopowych i wizualnych;
  • Obrazowanie FTIR w trybach ATR, transmisyjnym i odbiciowym;
  • Detektory TE-MCT i LN-MCT;
  • Analiza próbek do wysokości 40 mm;
  • Duże pole widzenia i doskonała jakość obserwowanego obrazu.

Przykładowe obszary zastosowań:

  • Analiza polimerów;
  • Analiza modyfikowanych powierzchni;
  • Analiza rozmieszczenia substancji organicznych na powierzchni materiałów.

Koszt wykonania analizy ustalany jest indywidualnie. Na cenę usługi wpływa m.in. rodzaj podmiotu zlecającego badanie (zleceniodawca z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej/zleceniodawca z Politechniki Poznańskiej/inna jednostka akademicka lub instytut badawczy/jednostka przemysłowa), liczba próbek oraz stosowane metody badawcze (tryb obrazowania, typ detektora, wymiary obrazowanej powierzchni).

Jeżeli chcesz zlecić wykonanie analizy oraz ustalić jej koszt, proszę o kontakt:

tel. 61 665 37 23 lub e-mail: mariusz.sandomierski@put.poznan.pl

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Berdychowo 4, 60-965 Poznań, p. 216 A.