Zestawy dokumentów

Poniższe zestawy dokumentów obowiązują studentów studiów stacjonarnych.
Studentów studiów niestacjonarnych obowiązują dokumenty na stronie zco.put.poznan.pl

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW I i II STOPNIA
Te dokumenty będą ci niezbędne podczas trwania studiów I i II stopnia

 

WNIOSEK O URLOP WNIOSEK O UZNANIE /PRZEPISANIE OCENY WNIOSEK O POWTARZANIE PRZEDMIOTU WNIOSEK O ZALICZENIE KOMISYJNE WNIOSEK O EGZAMIN KOMISYJNY WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE SESJI WNIOSEK O WZNOWIENIE STUDIÓW Z RÓŻNICĄ PROGRAMOWĄ WNIOSEK O WZNOWIENIE STUDIÓW BEZ RÓŻNICY PROGRAMOWEJ WNIOSEK O PRZENIESIENIE / ZMIANĘ KIERUNKU STUDIÓW WNIOSEK O DUPLIKAT LEGITYMACJI ELS

 

POBIERZ CAŁOŚĆ

 

DYPLOMOWANIE
Te dokumenty będą ci niezbędne podczas procesu pisania, składania i obrony pracy dyplomowej

 

TRYB PRZYDZIELANIA TEMATÓW 2021/2022 TEMATYKA PRAC INŻ. I MGR. 2021/2022 JAK SKŁADAĆ PRACĘ KARTA PRACY DYPLOMOWEJ PL INFORMACJE DO SUPLEMENTU I STOPIEŃ PL INFORMACJE DO SUPLEMENTU II STOPIEŃ PL KARTA PRACY DYPLOMOWEJ EN INFORMACJE DO SUPLEMENTU I STOPIEŃ EN INFORMACJE DO SUPLEMENTU II STOPIEŃ EN KARTA OBIEGOWA WNIOSEK O ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM ANKIETA ABSOLWENTA ODBIÓR DYPLOMU WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ WNIOSEK O WYDANIE DYPLOMU /SUPLEMENTU ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

STRONA TYTUŁOWA PRACY INŻ. STRONA TYTUŁOWA PRACY INŻ. EN STRONA TYTUŁOWA PRACY INŻ. IF STRONA TYTUŁOWA PRACY MGR STRONA TYTUŁOWA PRACY MGR EN

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. TCH ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. CHT ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. ICP ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. TOŚ ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. IF ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE II STOPIEŃ

 

POBIERZ CAŁOŚĆ

 

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW
Doktorancie! Nie szukaj już więcej - Twój trud skończony. Oto one:

 

Przewód doktorski: informacje, wykaz dokumentów i formularzy Koncepcja rozprawy doktorskiej (otwarcie przewodu) Formularz streszczenia rozprawy doktorskiej (nowy) Załącznik 1 Załącznik 2 Wykaz dyscyplin do zał. 2

 

POBIERZ CAŁOŚĆ

 

PRAKTYKI ZAWODOWE
Wszystko co potrzebne Ci będzie do zaliczenia praktyk podczas I i II stopnia studiów

 

PRAKTYKI