Władze wydziału

prof. dr hab. inż. Ewa KACZOREK
Dziekan WTCH
dr hab. inż. Filip CIESIELCZYK, prof. PP
Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP
Prodziekan ds. studenckich