Programy posiedzeń rady socjalnej

PROGRAM RADY SPOŁECZNEJ 29.06.2022 

PROGRAM RADY SPOŁECZNEJ 22.09.2022 

PROGRAM RADY SPOŁECZNEJ 24.11.2022 

PROGRAM RADY SPOŁECZNEJ 21.04.2023 

PROGRAM RADY SPOŁECZNEJ 08.12.2023