Zapewnianie jakości kształcenia

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK

 

Z-ca przewodniczącego:

dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA

 

Sekretarz:

dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK

 

Członkowie:

dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
dr hab. inż. Bogdan WYRWAS, prof. PP
dr inż. Anna SYGUDA
mgr inż. Daria ZIELIŃSKA - przedstawiciel doktorantów
Karolina DRABARZ - przedstawiciel studentów

 

Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek podczas Rady Wydziału w dniu 28 lutego 2023 r. przekazała listy gratulacyjne nauczycielom akademickim ocenionym najlepiej przez studentów w ankietach dydaktycznych.

Wyróżnieni zostali:

  • dr hab. inż. Sławomir Borysiak, prof. PP
  • prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek
  • dr inż. Łukasz Ławniczak
  • dr inż. Waldemar Szaferski
  • dr hab. inż. Bogdan Wyrwas, prof. PP

Gratulujemy!

 

20220111

 

 

Aktualne podsumowanie ankiet dotyczących praktyk oraz dydaktyki: