Współpraca z otoczeniem gospodarczym

Wydział Technologii Chemicznej prowadzi intensywną współpracę z jednostkami gospodarczymi o zasięgu lokalnym, krajowym, jak również z koncernami międzynarodowymi. Ta wieloletnia współpraca zaowocowała opracowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w wielu obszarach przemysłowych. Efektem współpracy w obszarze nauka-przemysł są również wspólne patenty i wdrożenia.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym obejmuje również inne aspekty:

  • realizowanie projektów badawczych z wykorzystaniem środków unijnych i środków z programów regionalnych,
  • prowadzenie badań przemysłowych i rozwojowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia laboratoryjnego obydwu stron,
  • udzielanie konsultacji i doradztwo w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych i technologicznych,
  • sporządzanie opinii dotyczących innowacyjności aplikowanych projektów związanych z technologią i inżynierią chemiczną,
  • wykonywanie opracowań w ramach różnych projektów,
  • sporządzanie ekspertyz na bazie przeprowadzonych badań fizykochemicznych.
FIRMY PARTNERSKIE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ