Współpraca ze szkołami

Wydział Technologii Chemicznej sprawuje patronaty nad następującymi szkołami:

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Norway


IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

Norway


X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu

Norway


Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Norway


III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Kaliszu

Norway


Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej

Norway


III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

Norway


XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Norway


Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu

Norway


Zespołem Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

Norway


I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

Norway


I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

Norway


II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu

Norway


V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Norway


38. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu

Norway