Współpraca ze szkołami

Wydział Technologii Chemicznej sprawuje patronaty nad następującymi szkołami:

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Norway


IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

Norway


X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu

Norway


Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

Norway


III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Kaliszu

Norway


Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej