Szkoła doktorska

Ważniejsze informacje i dokumenty odnośnie studiów doktoranckich

Przedstawiciel dyscypliny "nauki chemiczne" w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej PP
prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

e-mail: krystyna.prochaska@put.poznan.pl

 

Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Doktorantów:

mgr inż. Daria ZIELIŃSKA

daria.d.zielinska@doctorate.put.poznan.pl 

 

Wiceprzewodniczący:

mgr inż. Witold STACHOWIAK

 

Członkowie samorządu:

mgr inż. Adam MAĆKOWIAK

 

 

STRONA INTERNETOWA PHD SCHOOL

DOKUMENTY