Rady programowe
WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU
TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP

 

Członkowie:

dr hab. inż. Magdalena KRAWCZYK-CODA
dr inż. Anna PARUS
dr inż. Waldemar SZAFERSKI
Bartosz STEC - przedstawiciel studentów
dr inż. Anika MROZEK-NIEĆKO, firma ADOB
mgr inż. Tomasz DOBRYSZYCKI, firma Bridgestone

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI

 

Sekretarz rady:

dr hab. inż. Katarzyna SIWIŃSKA-CIESIELCZYK

 

Członkowie:

dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK
dr inż. Beata RUKOWICZ
Agata PERA - przedstawiciel studentów
mgr inż. Danuta SAPIESZKO – Prochem S.A.
mgr inż. Andrzej GAWAŁEK – Celiko Sp. z o.o.

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Krystyna PROCHASKA
dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP
dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP
Zuzanna STYRNA - przedstawiciel studentów
dr n. farm. Jerzy JAMBOR – Phytopharm Klęka S.A.
dr inż. Sławomir WIELIŃSKI – GSK Pharmaceuticals S.A.

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU
TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP

 

Członkowie:

dr hab. inż. Katarzyna SIWIŃSKA-CIESIELCZYK
dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK
dr inż. Przemysław BARTCZAK
Jakub ŁUKASIEWICZ - przedstawiciel studentów
Katarzyna KRUSZKA-PYTLIK - Urząd Miasta Poznania, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Magdalena NAUMOWICZ - Sarantis Group - Polipak

 

REGULAMIN
RAD PROGRAMOWYCH

 

 

REGULAMIN RAD PROGRAMOWYCH