Technologia chemiczna - studia II st. niestacjonarne

W ramach kierunku Technologia Chemiczna prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.

Termin technologia chemiczna oznacza dział technologii zajmujący się wytwarzaniem produktów przemysłowych w wyniku serii procesów chemicznych. W trakcie studiów student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej bazie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa). Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty).

Absolwent studiów I stopnia - otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Uzyska wykształcenie podstawowe z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Uzyska podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne I-go stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia niestacjonarne I-go stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.


Najważniejsze dokumenty poświadczające proces kształcenia