Data dodania

14.09.2021
Nauczyciele akademiccy WTCh nagrodzeni w konkursach PTChem

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prof. dr hab. inż. Adam Voelkel oraz dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski w bieżącej edycji konkursów organizowanych przez PTChem zostali nagrodzeni w poniższych kategoriach:

  • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Medal im. Ignacego Mościckiego za wybitne osiągniecia w zakresie technologii chemicznej stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych,
  • prof. dr hab. inż. Adam Voelkel – Medal im Wiktora Kemuli za wybitne osiągniecia naukowe w zakresie chemii analitycznej,
  • dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski – Nagroda za wyróżniające osiągniecia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

medal medal medal medal medal medal medal

PL