Data dodania

PP współorganizatorem 2nd French-Polish Chemistry Congress

W dniach 28-31 sierpnia odbył się 2nd French-Polish Chemistry Congress w Montpellier (Francja), którego Politechnika Poznańska była współorganizatorem. Oprócz przedstawicieli Politechniki Poznańskiej w organizację Kongresu zaangażowani byli naukowcy między innymi z: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.

Celem Kongresu jest popularyzacja osiągnięć polskich i francuskich zespołów badawczych w szeroko rozumianej dziedzinie chemii i nauk pokrewnych. Szczególna uwaga została poświęcona chemii supramolekularnej, organicznej, (foto)katalitycznej czy biochemicznej, co aktualnie stanowi podstawę wielu kierunków współczesnych badań prowadzących do powstania nowych, funkcjonalnych (nano)materiałów, katalizatorów etc.

W skład Komitetu Naukowego Kongresu wszedł Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski, zaś w skład Komitetu Organizacyjnego prof. Łukasz Klapiszewski.

Więcej o Kongresie

1231233123123

 

PL