Data dodania

19.05.2023
Wizyta ZS2 w firmie Benecke-Kaliko S.A. - CONTINENTAL

Dr inż. Waldemar Szaferski dzięki współpracy z firmą Benecke-Kaliko S.A. - CONTINENTAL w Wągrowcu zorganizował wycieczkę dydaktyczną promująca kierunek Technologia Chemiczna dla uczniów szkoły Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu. Dzięki uprzejmości Pań Marzenie Balcer-Święciochowskiej, Weronice Wojciechowskiej i Indze Wiśniewskiej, które są absolwentkami naszego wydziału uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesami produkcyjnymi w praktyce. Wycieczka miała również na celu prezentację potencjalnie przyszłym absolwentom zagadnień, z którymi będą mieli do czynienia na studiach na naszym Wydziale.

sad

 

PL