Data dodania

22.03.2023
Wręczenia nominacji profesorskich (prof. Ewa Kaczorek)

W dniu 21 marca 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie tych osób znalazła się prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, której Prezydent nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dniu 26 listopada 2020 r.

Zainteresowania naukowe Pani Profesor to: zagadnienia związane z biotechnologią środowiskową, które koncentrują się między innymi na biodegradacji ksenobiotyków, badaniu losów farmaceutyków w środowisku oraz roli biodostępności i modyfikacji właściwości powierzchniowych komórek mikroorganizmów na ich interakcję z różnymi związkami organicznymi. Ponadto zagadnienia związane ze związkami powierzchniowo czynnymi, przede wszystkim pochodzenia mikrobiologicznego i roślinnego (otrzymywanie, właściwości, zastosowanie); wpływ surfaktantów i biosurfaktantów na biodegradację różnych grup związków.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

 

Prezydent RP

 

PL