Data dodania

Zmarł dr hab. Andrzej Skrzypczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

dr hab. Andrzej Skrzypczak

emerytowany pracownik Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Wybitny naukowiec i specjalista w zakresie technologii chemicznej organicznej, w szczególności syntezy związków heterocyklicznych, głównie pochodnych imidazolu, a także czwartorzędowych soli amoniowych oraz cieczy jonowych. Ponadto realizował badania dotyczące właściwości i obszarów zastosowania otrzymanych nowych związków, a także poszukiwał zależności pomiędzy ich strukturą i aktywnością biologiczną.

Był autorem szeregu publikacji i rozdziałów w książkach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także licznych patentów. Ceniony wykładowca i promotor wielu prac dyplomowych. Pasję naukową realizował z wielkim zaangażowaniem, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zarówno ze studentami, jak i młodym pokoleniem naukowców. Był człowiekiem o wielkim sercu i życzliwości.

 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają

Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej i Społeczność Akademicka

 

 

Msza święta zostanie odprawiona w kościele p.w. Opatrzności Bożej (os. Bolesława Chrobrego) w piątek 22.09.2023 o godz. 12:30. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na cmentarzu na Naramowicach o godz. 14:00.

 

PL