O wydziale

Wydział Technologii Chemicznej istnieje od ponad 50 lat. Zatrudnia 47 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych, w tym 2 członków korespondentów PAN i 26 profesorów).

Szczególnym atutem studiów na Wydziale Technologii Chemicznej jest łączenie wiedzy teoretycznej oraz praktyki laboratoryjnej i technologicznej. Nasi studenci poznają zasady prowadzenia procesów technologicznych i ich realizacji w przemyśle. Ponadto liczne projekty pozwalają im rozwinąć umiejętność pracy zespołowej, a znajomość specjalistycznego języka angielskiego umożliwia efektywną komunikację z technologami z różnych gałęzi przemysłu.

 

  • Kierunek Technologia Chemiczna/Chemical Technology
  • Studenci Inżynierii Chemicznej i Procesowej doskonalą swoje umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześnianiu istniejących instalacji do prowadzenia  procesów technologicznych.
  • Studia na kierunku Technologie Obiegu Zamkniętego koncentrują się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem surowców naturalnych, w szczególności chemicznych.
  • Kierunek Inżynieria Farmaceutyczna przygotowuje studentów do sprawnego poruszania się na styku inżynierii, technologii i nauk farmaceutycznych.

 

W czasie studiów studenci mogą skorzystać z programów umożliwiających odbycie staży krajowych i zagranicznych oraz realizacji studiów na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ i działalności stowarzyszenia IAESTE.