Data wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Jankowskiej

Dziekan i Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

zawiadamiają, że:

w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00

na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,

ul. Berdychowo 4 w Poznaniu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Jankowskiej

na temat:

Immobilized oxidoreductases as tools for decolorization of dyes
from aqueous solutions

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jakub Zdarta – Politechnika Poznańska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka – Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Anna Chrobok – Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

Link do uczestnictwa w posiedzeniu poprzez platformę komunikacji elektronicznej zostanie udostępniony zainteresowanym po uprzednim zgłoszeniu na adres: tomasz.sliwa@put.poznan.pl

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Poznańskiej:

BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

lub na stronie Wydziału Technologii Chemicznej:

OBRONY
ROZPRAW
DOKTORSKICH