Data wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. KATARZYNY SZWABIŃSKIEJ

Dziekan i Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

zawiadamiają, że:

w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00

na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,

ul. Berdychowo 4 w Poznaniu, w sali 101C

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Szwabińskiej

na temat:

„Elektrochemiczna redukcja tlenu w elektrolitach: wodnym i na bazie mieszanin DMSO-woda”

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota 

 

 

 

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Marcin Opałło – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski – Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

dr hab. Iwona Agnieszka Rutkowska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Poznańskiej:

BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ