Postępowania habilitacyjne

Aktualne postępowania habilitacyjne:

 1. dr hab. inż. Katarzyna Materna (więcej) - zakończone postępowanie nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 12.01.2016
 2. dr hab. Andrzej Skrzypczak (więcej) - zakończone postępowanie nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 26.01.2016
 3. dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka (więcej) - zakończone postępowanie nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 05.07.2016
 4. dr hab. inż. Kasylda Milczewska (więcej) - zakończone postępowanie nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 27.09.2016
 5. dr hab. inż. Katarzyna Staszak (więcej) - zakończone postępowanie nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 6.12.2016
 6. dr hab. inż. Mariusz Walkowiak (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 23.05.2017
 7. dr hab. inż. Filip Ciesielczyk (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 10.10.2017
 8. dr hab. Małgorzata Osińska (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 12.12.2017
 9. dr hab. inż. Krzysztof Kierzek (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 11.12.2018
 10. dr hab. inż. Iwona Cybulska (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 26.02.2019
 11. dr hab. Qamar Abbas (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 26.02.2019
 12. dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski (więcej)  - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 25.06.2019
 13. dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (więcej)  - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 25.06.2019
 14. dr hab. inż. Marcin Janczarek (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 24.09.2019
 15. dr hab. Robert Przekop (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 14.01.2020
 16. dr hab. inż. Agnieszka Marcinkowska (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 04.02.2020
 17. dr hab. inż. Katarzyna Lota (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 04.02.2020
 18. dr hab. inż. Michał Niemczak (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 11.02.2020
 19. dr hab. inż. Krzysztof Fic (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 14.01.2020
 20. dr hab. inż. Jakub Zdarta (więcej) - zakończone postępowanie nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dniu 08.06.2021