INSTYTUT CHEMII I ELEKTROCHEMII TECHNICZNEJ
STRUKTURA
ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
maciej.galinski@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 2310

Strona zakładu:
zchf.fct.put.poznan.pl

 

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI
mariusz.slachcinski@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 2314

Strona zakładu:
zchoin.fct.put.poznan.pl

 

ZAKŁAD ELEKTROCHEMII STOSOWANEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
piotr.krawczyk@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3655