Data wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. INŻ. ADAMA ANDRZEJEWSKIEGO

Dziekan i Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

zawiadamiają, że:

w dniu 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 11:30

na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,

ul. Berdychowo 4 w Poznaniu, w sali 101C

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Adama Andrzejewskiego

na temat:

„Badania i optymalizacja procesu zatężania wodnych roztworów pektyny techniką wymuszonej osmozy (FO)”

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska 

 

 

 

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Wojciech Białas, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

 

 

 

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Poznańskiej:

BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ