Koło naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej
Koło naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przewodnicząca:

Agata Piniarska

Opiekun koła:

dr hab. inż. Szymon Woziwodzki

Adiunkt Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
Od wielu lat związany z Kołem Naukowym Technologii i Inżynierii Chemicznej, wspierając studentów zarówno na drodze nauki obsługi oprogramowania AVEVA, jak i w rozwoju wszystkich projektów powiązanych z działalnością KN. W swojej pracy badawczej zajmuje się mieszaniem mechanicznym, projektowaniem aparatury procesowej oraz symulacjami procesowymi. Jego zainteresowania obejmują również zagadnienia związane z Przemysłem 4.0, zarządzaniem danymi procesowymi oraz tworzeniem cyfrowych bliźniaków.

Opis działalności:

Głównym celem działalności koła jest rozwój naukowych zainteresowań studentów, którzy mogą realizować swoje projekty w ramach czterech wybranych sekcji: AVEVA, PoliPiwko, Sekcji Metod Matematycznych w Inżynierii oraz sekcji Inżynierii Chemicznej. W ramach działalności w poszczególnych sekcjach studenci mogą rozwijać umiejętności projektowania obiektów przemysłowych w duchu filozofii projektowania BIM z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (AVEVA, ChemCad), rozwiązywać problemy podstawowych operacji inżynierii chemicznej i procesowej np. mieszania, reologii, separacji, zgłębiać techniki piwowarskie czy też poszerzać swoją wiedzę nt. modelowania procesów dynamicznych. Członkowie chętnie biorą udział również w akcjach mających na celu promocję uczelni i wydziału, m. in. w Dniu Organizacji Studenckich i Kół Naukowych, Dniach Otwartych czy też w Dniu dla Dziewczyn organizowanym na Politechnice Poznańskiej. W 2020 roku koło naukowe zorganizowało ogólnopolską konferencję: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, gdzie wielu studentów i doktorantów mogło zaprezentować efekty swojej pracy naukowej.

Kontakt:

e-mail: kolotich@gmail.com

Strona internetowa:

KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Zachęcamy do kontaktu przez naszą stronę na Facebooku bądź mailowo!